Menu

+420 516 833 600

Základní škola a mateřská škola Podomí
Základní škola
a mateřská škola
Podomí

+420 516 833 600

Mapa webu
rozšířené vyhledávání

dm Software

K čemu slouží aplikace dm Software?

Aplikace dm Software je školský informační systém a je určena žákům naší školy a jejich zákonným zástupcům. Umožňuje jim zdarma jednoduchý, bezpečný a rychlý přístup k informacím o organizaci výuky, docházce, prospěchu a dalších aktivitách ve škole. Pro žáky 3. - 9. ročníku a jejich zákonné zástupce je využívána elektronická žákovská knížka.

Registraci do aplikace dm Software - nastavení přístupu

Pro získání přístupu do aplikace dm Software je nejprve nutné se zaregistrovat. Pro samotnou registraci budete potřebovat registrační PIN, který je vydáván školou a jméno a příjmení, pro které byl PIN vydán. Každý žák 3. - 9. ročníku i každý rodič provede vlastní registraci pod svým jménem, za použití svého PIN, každý tak získá vlastní přístup k aplikaci pod svým uživatelským jménem a heslem. Zákonný zástupce má jiná uživatelská práva než žák. Zákonný zástupce zodpovídá za to, že své přihlašovací údaje nebude sdělovat dalším osobám (zamezí jejich zneužití). V případě, že Vaše přihlašovací údaje bude znát jiná osoba (například Vaše dítě - žák školy), mohla by se při komunikaci se školou vydávat za Vaši osobu.  

Registraci provedete na https://aplikace.dmsoftware.cz/RegistraceUziv/App/KRU001_PodminkyUzivani.aspx

Přihlášení do aplikace dm Software

Do aplikace dmSoftware se lze přihlásit pomocí libovolného internetového prohlížeče na adrese http://portal.dmsoftware.cz. Vpravo nahoře v sekci Přihlášení zadejte Vaše uživatelské jméno a heslo a stiskněte tlačítko Přihlásit. Na přihlašovací stránku aplikace dm Software se lze dostat i z internetových stránek školy http://zspodomi.cz kapitola dm Software/Přihlášení. Pro přístup do dm Software lze také použít aplikaci dmSoftware, kterou si můžete zdarma stáhnout do svých chytrých mobilních telefonů a tabletů (funkcionalita aplikace pro mobilní telefony je omezená). 

Zapomenuté heslo

V případě potíží s přihlášením do školního informačního systému dmSoftware zažádejte o restartování hesla na e-mailové adrese skola@zspodomi.cz.

Žádost o restartování hesla pro zákonného zástupce bude zaslána na e-mailovou adresu, kterou má uvedenou ve školní matrice. 

Používání elektronické žákovské knížky

 • Důležité informace budou školou zákonným zástupcům sdělovány zasíláním zpráv v aplikaci dm Software. Na nové zprávy budete automaticky upozorněni při každém přihlášení do aplikace, seznam všech zpráv naleznete v nabídce Komunikace/Zprávy/Přijaté zprávy. Otevřením přijaté zprávy automaticky potvrdíte škole, že jste o obsahu zprávy byli informováni. Pro zaslání zprávy škole použijte nabídku Komunikace/Zprávy/Odeslat Zprávu. Zasílání zpráv pomocí aplikace dm Software je hlavním prostředkem elektronické písemné komunikace mezi školou a zákonnými zástupci žáků.
 • Hodnocení v elektronické žákovské knížce naleznete v nabídce Hodnocení/Výpisy hodnocení/Hodnocení žáka v podobě přehledné tabulky, nebo v nabídce Hodnocení/Výpisy hodnocení/Průběžné hodnocení v podobě řádkového seznamu, ve kterém pomocí tlačítka Podepsat potvrďte přečtení známek. Elektronická žákovská knížka dm Software pracuje při zadávání známek s tzv. váženým průměrem. Známky jsou členěny do skupin podle své váhy. Váha známky 0,1 = malá, váha známky 0,3 = středně malá známka, váha známky 0,5 = střední známka, váha známky 0,7 = středně velká známka, váha známky 1 = velká známka. Známky s větší vahou mají větší vliv na celkové hodnocení.
 • Informace o chování (pochvaly a poznámky) naleznete v nabídce Hodnocení/Výpisy hodnocení/Chování žáka.
 • Informace o probraném učivu naleznete v nabídce Výuka/Informace k výuce/Probrané učivo.
 • Omluvenky – při absenci žáka je zákonný zástupce povinen neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu a předpokládanou délku absence žáka. Neprodleně, nejpozději do 3 kalendářních dnů po návratu žáka do školy, je zákonný zástupce žáka povinen omluvit nepřítomnost žáka ve vyučování v aplikaci dm Software v nabídce Komunikace/Zprávy/Omluvenka (nahrazuje omluvný list papírové žákovské knížky).
  Pro omlouvání dítěte z tělesné výchovy (dítě nemůže cvičit) používejte pouze zasílání zpráv vyučujícímu pomocí aplikace dm Software. Dlouhodobé uvolňování z výuky tělesné výchovy se řídí Školním řádem.
 • V případě, že nemáte pravidelný přístup k internetu:
  • Na základě písemné žádosti zákonného zástupce třídnímu učiteli budou poskytnuty důležité informace o změnách v rozvrhu prostřednictvím papírové návratky.
  • Na základě písemné žádosti zákonného zástupce vyhotoví třídní učitel papírový výpis mapující aktuální průběh vzdělávání žáka. Tento výpis si zákonný zástupce vyzvedne osobně po předchozí domluvě u třídního učitele.
  • Po předchozí domluvě s třídním učitelem může zákonný zástupce omluvit nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou formou – na papíru.

Pod odkazem https://www.youtube.com/watch?v=xWH8GsL9-HQ&list=PLaySthX6d96tYhf3rZkZKSl-nhnIFnyeR&index=4 naleznete videoprůvodce představení aplikace dm Software pro žáky a jejich zákonné zástupce.

Pod odkazem https://aplikace.dmsoftware.cz/dokumentace/DM/verejnost/ naleznete uživatelskou příručku, která Vám usnadní práci s aplikací dm Software a představí všechny její výhody a využití.

dm

Základní škola

Odkazy

dm Software microsoft vyuka

Schránka důvěry

nntb