Menu

+420 516 833 600

Základní škola a mateřská škola Podomí
Základní škola
a mateřská škola
Podomí

+420 516 833 600

Mapa webu
rozšířené vyhledávání

logo logo

Projekty

Název projektu: Přírodovědná badatelská učebna a školní poradenské pracoviště

Registrační číslo projektu: CZ.06.05.01/00/22_048/0003031

Doba realizace projektu: 2023 - 2024

 

Předmětem projektu je modernizace přírodovědné badatelské učebny, rekonstrukce kabinetu výtvarné výchovy a vybudování školního poradenského pracoviště, které bude sloužit k jednání a komunikaci se žáky a rodiči, k doučování žáků apod.

 

logo

Název operačního programu: Operační program Jan Amos Komenský

Název výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Název projektu: Vzdělávání pracovníků a inovativní vzdělávání žáků v ZŠ a MŠ Podomí

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002877

Doba realizace projektu: 1. 8. 2022 - 31.08.2024

 

Cílem projektu je:
•    
personální podpora a osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, zejména podpora zaměstnanců školy v dalším vzdělávání 
•    inovativní vzdělávání žáků školy zejména pravidelným zařazováním inovativních metod ve výuce. 

 

Odkaz na nformace o výzvě: https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002-sablony-pro-ms-a-zs-i/

 

logo

Základní škola

Odkazy

skolaonline skolaonline365 microsoft vyuka umime to

Schránka důvěry

nntb