Menu

+420 516 833 600

Základní škola a mateřská škola Podomí
Základní škola
a mateřská škola
Podomí

+420 516 833 600

Mapa webu
rozšířené vyhledávání

logo logo

Škola OnLine

logo

Informace o školním informačním systému Škola OnLine
(dříve dm Software)

Základní škola a mateřská škola Podomí využívá pro elektronickou komunikaci se žáky a jejich rodiči školní informační systém Škola OnLine. Školní informační systém umožňuje jednoduchý, bezpečný a rychlý přístup k informacím o organizaci výuky, docházce, prospěchu a dalších aktivitách ve škole. Lze ho používat pomocí libovolného internetového prohlížeče nebo pomocí mobilní aplikace.

 

Odkaz na internetové stránky systému Škola OnLine

online

 

Doporučujeme si zdarma stáhnout do svých chytrých mobilních telefonů mobilní aplikaci Škola OnLine.

google      apple

 

Hlavní funkce školního informačního systému Škola OnLine:

 • zobrazení rozvrhu včetně suplování
 • kontrola průběžného a závěrečného hodnocení včetně chování
 • přehled probraného učiva
 • elektronická komunikace mezi žákem/zákonným zástupcem a učitelem
 • kontrola absence a její omlouvání

Každý zákonný zástupce a každý žák 4. – 9. ročníku má ve školním informačním systému Škola OnLine vlastní uživatelský účet (používá ke vstupu vlastní přihlašovací jméno a heslo). Zákonný zástupce může pod jedním uživatelským účtem přistupovat k informacím o všech svých dětech, které jsou žáky naší školy.

Registrace

Rodiče, kteří se do školního informačního systému Škola OnLine doposud neregistrovali, musí provést registraci (nastavení uživatelského jména a hesla) s použitím PIN kódu vydaného školou. Registraci je možné provést na adrese https://www.skolaonline.cz/Aktuality.aspx pod odkazem Registrace žáků a rodičů (vpravo nahoře).

Žáci 4. – 9. ročníku budou zaregistrováni a zaškoleni v používání školního informačního systému Škola OnLine ve škole v rámci výuky.

Zákonný zástupce zodpovídá za to, že své přihlašovací údaje nebude sdělovat dalším osobám (zamezí jejich zneužití). V případě, že Vaše přihlašovací údaje bude znát jiná osoba (například žák), mohla by se při komunikaci se školou vydávat za Vaši osobu!

Problémy s přihlášením (ztráta hesla, nefunkční heslo ...)

V případě problémů s přihlášením zkuste obnovit heslo na adrese https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/ZapomenuteHeslo.aspx, případně zažádejte o restart hesla na emailové adrese skola@zspodomi.cz.

Další důležité informace pro zákonné zástupce žáků

 • Zákonní zástupci jsou povinni seznamovat se se záznamy o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka ve Škola OnLine průběžně (zejména kvůli informacím o akcích školy a změnách v rozvrhu).
 • Důležité informace budou školou zákonným zástupcům sdělovány zasíláním zpráv prostřednictvím systému Škola OnLine. Na nové zprávy budete systémem automaticky upozorněni. Seznam všech přijatých zpráv naleznete v nabídce Komunikace/Zprávy/Přijaté zprávy. Otevřením přijaté zprávy automaticky potvrdíte škole, že jste o obsahu zprávy byli informováni.
  Pro zaslání zprávy škole použijte nabídku Komunikace/Zprávy/Odeslat Zprávu. Zasílání zpráv prostřednictvím systému Škola OnLine je hlavním prostředkem elektronické písemné komunikace mezi školou a zákonnými zástupci žáků.
 • Hodnocení v elektronické žákovské knížce naleznete v nabídce Hodnocení/Výpisy hodnocení/Hodnocení žáka v podobě přehledné tabulky nebo v nabídce Hodnocení/Výpisy hodnocení/Průběžné hodnocení v podobě řádkového seznamu, ve kterém pomocí tlačítka Podepsat pravidelně potvrzujte přečtení známek.
 • Elektronická žákovská knížka Škola OnLine pracuje při zadávání známek s tzv. váženým průměrem. Známky jsou členěny do skupin podle své váhy. Váha známky 0,1 = malá, váha známky 0,3 = středně malá známka, váha známky 0,5 = střední známka, váha známky 0,7 = středně velká známka, váha známky 1 = velká známka. Známky s větší vahou mají větší vliv na celkové hodnocení.
 • Informace o chování (pochvaly a poznámky) naleznete v nabídce Hodnocení/Výpisy hodnocení/Chování žáka.
 • Informace o probraném učivu naleznete v nabídce Výuka/Informace k výuce/Probrané učivo.
 • Omluvenky – při absenci žáka je zákonný zástupce povinen neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu a předpokládanou délku absence žáka. Neprodleně, nejpozději do 3 kalendářních dnů po návratu žáka do školy, je zákonný zástupce žáka povinen omluvit nepřítomnost žáka ve vyučování v systému Škola OnLine v nabídce Docházka/Omlouvání absence/Elektronická omluvenka.
  Pro omlouvání dítěte z tělesné výchovy (dítě nemůže cvičit) používejte pouze zasílání zpráv vyučujícímu tělesné výchovy prostřednictvím systému Škola OnLine. Dlouhodobé uvolňování z výuky tělesné výchovy se řídí Školním řádem.

 

Pod odkazem https://aplikace.skolaonline.cz/dokumentace/KS/verejnost/ naleznete uživatelskou příručku, která Vám usnadní práci se systémem Škola OnLine a představí všechny její výhody a využití.

 

Základní škola

Odkazy

skolaonline skolaonline365 microsoft vyuka umime to

Schránka důvěry

nntb