Menu

+420 516 833 600

Základní škola a mateřská škola Podomí
Základní škola
a mateřská škola
Podomí

+420 516 833 600

Mapa webu
rozšířené vyhledávání

logo logo

Vstup do budovy školy

Školní budova se pro žáky otevírá v 7:15 hod., žáci přicházejí do školy nejpozději v 7:35 hod. Žáci se zdržují v budově školy pouze v době školního vyučování, v době účasti ve školní družině, nebo v době účasti v zájmovém kroužku.

Po ukončení vyučování a všech organizovaných aktivit, do kterých je žák řádně přihlášen, není žákům dovoleno svévolně setrvávat v budově školy, žáci neprodleně odchází domů nebo v šatně či ve vestibulu školy čekají nezbytně dlouhou dobu na odjezd nejbližšího autobusu.