Menu

+420 516 833 600

Základní škola a mateřská škola Podomí
Základní škola
a mateřská škola
Podomí

+420 516 833 600

Mapa webu
rozšířené vyhledávání

logo logo

Časová dostupnost poradenských služeb

Žákům je ve škole každý všední den kromě prázdnin k dispozici výchovný poradce a školní metodik prevence. 

Žáci mohou pracovníky poradenského pracoviště kontaktovat před vyučováním, po vyučování, o přestávce nebo v rámci volné hodiny. 

Zákonní zástupci žáků mohou služeb školního poradenského pracoviště využít v rámci konzultačních hodin nebo po předchozí domluvě, doporučujeme, aby si zákonní zástupci žáků sjednávali schůzku (nejlépe telefonicky nebo mailem). Budou tak mít záruku, že se jim pracovník bude mít čas věnovat a budou moci problém řešit bez zbytečného spěchu. 

Výchovný poradce i metodik primární prevence trvale sídlí ve sborovně, speciální pedagožka sídlí v poradenském pracovišti. Pro konzultace s rodiči (zákonnými zástupci žáků) a žáky jsou využívány prostory poradenského pracoviště.